Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby a postrehy používateľov webu Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ďalej len "ÚNMS SR").

Ďakujeme za súhlas s účasťou v tomto prieskume, pomáhate nám zlepšovať tento web. Vyplnenie tohto dotazníka Vám zaberie len 3 minúty.

Odpovede na všetky otázky sú dobrovoľné. Vaše odpovede na tento prieskum sú anonymné.

Navštevujete web normy.normoff.gov.sk z pracovných alebo súkromných dôvodov?


Čo je vašou pracovnou náplňou?


Zostáva Vám 200 znakov

Popíšte, prečo ste dnes prišli na stránku https://normy.normoff.gov.sk

Prosím neuvádzajte osobné ani finančné informácie, ako napr. svoje rodné číslo alebo údaje o kreditnej karte.


Zostáva Vám 200 znakov

Našli ste, čo ste hľadali?


Ako by ste zhodnotil/a Vášu skúsenosť s návštevou stránky https://normy.normoff.gov.sk?


Hľadali ste už niekde inde to, čo potrebujete, ešte pred tým, ako ste sem prišli?


Kde ste hľadali?


Zostáva Vám 200 znakov

Ak by ste nám chceli niečo odkázať, prosím, napíšte nám to sem.

Prosím neuvádzajte osobné ani finančné informácie, ako napr. svoje rodné číslo alebo údaje o kreditnej karte.


Zostáva Vám 200 znakov

Ďakujeme za spätnú väzbu.

Späť na stránku normy.normoff.gov.sk

Ďakujeme za spätnú väzbu.