Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 731501

Number of records: 23

Back
73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.08.2007

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

Release Date: 01.08.2007

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

Release Date: 01.01.2010

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.02.2010

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

Release Date: 01.02.2010

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

Release Date: 01.03.2011

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.06.2011

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

Release Date: 01.07.2011

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

Release Date: 01.07.2011

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

Release Date: 01.03.2012

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

Release Date: 01.04.2012

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.04.2012

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.04.2012

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

Release Date: 01.08.2012

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

Release Date: 01.05.2014

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.05.2024

73 1501 Valid

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

Release Date: 01.05.2024

73 1501 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice

Release Date: 01.04.2003

73 1501 Withdrawn

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.08.2007

73 1501 Withdrawn

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie

Release Date: 01.09.2007

73 1501 Withdrawn

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie náchylné na únavu

Release Date: 01.09.2007

Dotaz zabral 0,358s.