Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 736030

Number of records: 20

Back
73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

Release Date: 01.02.2011

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel

Release Date: 01.02.2011

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia

Release Date: 01.02.2011

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami

Release Date: 01.07.2012

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.09.2012

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.03.2013

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia

Release Date: 01.11.2016

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 10: Metódy posudzovania a pravidlá pre návrh prechodových konštrukcií a pripojení koncoviek a tlmičov nárazu k zvodidlám. Prechodové konštrukcie

Release Date: 01.01.2024

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 7: Funkčné charakteristiky a skúšobné metódy pre koncovky zvodidiel

Release Date: 01.03.2024

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 9: Nárazové skúšky a skúšobné metódy pre demontovateľné časti zvodidiel

Release Date: 01.03.2024

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá

Release Date: 01.11.2000

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

Release Date: 01.11.2000

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2001

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiče nárazu

Release Date: 01.02.2002

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodové prvky zvodidiel

Release Date: 01.11.2002

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel

Release Date: 01.08.2003

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá

Release Date: 01.09.2006

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá

Release Date: 01.08.2007

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.01.2009

73 6030 Withdrawn

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia

Release Date: 01.07.2012

Dotaz zabral 0,384s.