Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.99

Number of records: 85

Back
38 3380 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2021

38 3380 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 3: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2021

38 3381 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 1: Priemyselne vyrobené potrubné zostavy z oceľových alebo plastových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

Release Date: 01.01.2021

13 2755 Valid

Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia

Release Date: 01.10.2021

38 3381 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 3: Priemyselne vyrobené zostavy oceľových ventilov pre oceľové alebo plastové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

Release Date: 01.12.2021

38 3381 Valid

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 2: Priemyselne vyrobené zostavy tvaroviek z oceľových alebo plastových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

Release Date: 01.12.2021

13 3031 Valid

Priemyselné armatúry. Montážne rozmery kovových armatúr na použitie v prírubových potrubných sústavách. Armatúry označované PN a Class

Release Date: 01.05.2022

03 8357 Valid

Vonkajšia katódová ochrana pažníc vystužujúcich vrt

Release Date: 01.08.2022

13 8335 Withdrawn

Tvarovky oceľové. Oceľové nátrubky. Rozmery

Release Date: 20.03.1962

13 7886 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Kolená

Release Date: 04.07.1962

13 7896 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Krížové spojky

Release Date: 04.07.1962

13 7901 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Nátrubky

Release Date: 04.07.1962

13 7944 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Uzatváracie kužele

Release Date: 04.07.1962

13 7886 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Kolená

Release Date: 01.03.1967

13 7896 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Krížové spojky

Release Date: 01.03.1967

13 7901 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Nátrubky

Release Date: 01.03.1967

13 7944 Withdrawn

Zvlášť ľahké skrutkovanie spájkované. Uzatváracie kužele

Release Date: 01.03.1967

13 8335 Withdrawn

Tvarovky oceľové. Oceľové nátrubky. Rozmery

Release Date: 01.06.1981

01 3613 Withdrawn

Značky pre energetické schémy. Základné zariadenia a potrubia

Release Date: 28.01.1982

44 4719 Withdrawn

Banské potrubie. Kĺbové spojky PN 10

Release Date: 16.01.1984

01 5049 Withdrawn

Nedeštruktívne skúšanie. Zisťovanie nepriepustnosti rúrok elektromagnetickými metódami

Release Date: 05.12.1988

Dotaz zabral 0,318s.