Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.035

Number of records: 617

Back
34 6580 Valid

Elektroizolačné laky. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 1: Povrchové laky vytvrdzované v okolitom prostredí

Release Date: 01.04.2002

34 6580 Valid

Elektroizolačné laky. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 2: Impregnačné laky vytvrdzované teplom

Release Date: 01.04.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-21: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové izolačné zmesi

Release Date: 01.04.2002

34 7032 Valid

Oznamovacie káble. Časť 2-22: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové plášťové zmesi

Release Date: 01.04.2002

34 6525 Valid

Neimpregnované vrstvené lisované drevo na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2002

34 6580 Valid

Elektroizolačné laky. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 403 až 405: Rúrky zo sklenej tkaniny s akrylovým povlakom

Release Date: 01.11.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 420 až 422: Rúrky z polyetylén-tereftalátovej tkaniny s akrylovým povlakom

Release Date: 01.11.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 240 až 243: Teplom zmraštiteľné rúrky z PTFE

Release Date: 01.04.2003

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 300: Opletené rúrky zo sklenej tkaniny, bez povlaku

Release Date: 01.04.2003

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 320: Polyetyléntereftalátové textilné mierne impregnované rúrky

Release Date: 01.04.2003

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 343 až 345: Roztiahnuteľné opletené etylénchlórtrifluóretylénové (E-CTFE) textilné bezpovlakové rúrky

Release Date: 01.04.2003

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 400 až 402: Rúrky zo sklenej tkaniny s povlakom zo silikónového elastoméru

Release Date: 01.04.2003

34 6525 Valid

Neimpregnované vrstvené lisované drevo na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2003

34 6520 Valid

Izolačné materiály. Priemyselné vrstvené tuhé tvarované rúry a tyče s pravouhlým a šesťuholníkovým prierezom na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2003

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na jednotlivé druhy rúrok. List 229: Teplom zmraštiteľné rúrky z poloohybného polyvinylidénfluoridu odolné proti kvapalinám, so zníženou horľavosťou, zmrašťovací pomer 2 : 1

Release Date: 01.10.2003

34 6509 Valid

Živice z reaktívnych zmesí na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 1: Neplnené epoxidové živičné zmesi

Release Date: 01.01.2004

34 6509 Valid

Živice z reaktívnych zmesí na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 2: Epoxidové živičné zmesi plnené kremičitým plnivom

Release Date: 01.01.2004

34 6509 Valid

Živice z reaktívnych zmesí na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 3: Neplnené polyuretánové zmesi

Release Date: 01.01.2004

34 6509 Valid

Živice z reaktívnych zmesí na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 4: Plnené polyuretánové zmesi

Release Date: 01.01.2004

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie na jednotlivé materiály. List 16: Samolepiace pásky kombinované z polyesterovej fólie a skleného vlákna

Release Date: 01.01.2004

Dotaz zabral 0,403s.