Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.035

Number of records: 617

Back
34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie na jednotlivé materiály. List 19: Samolepiace pásky z rôznych podkladových materiálov s obojstranne naneseným lepidlom

Release Date: 01.01.2004

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 340 až 342: Roztiahnuteľné opletené polyetyléntereftalátové textilné rúrky

Release Date: 01.01.2004

34 6411 Valid

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvu ionizujúceho žiarenia. Časť 4: Klasifikačný systém na používanie v prostredí radiácie

Release Date: 01.04.2004

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 406 až 408: Rúrky zo sklenej tkaniny s povlakom z PVC

Release Date: 01.04.2004

34 6520 Valid

Izolačné materiály. Priemyselné vrstvené tuhé tvarované rúry a tyče s pravouhlým a šesťuholníkovým prierezom na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-1: Špecifikácia jednotlivých materiálov. Rúry a tyče s pravouhlým a šesťuholníkovým prierezom

Release Date: 01.05.2004

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2004

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-2: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze epoxidových živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze melamínových živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-4: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze fenolických živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-5: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze polyesterových živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-6: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze silikónových živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-7: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze polyimidových živíc

Release Date: 01.07.2004

34 6520 Valid

Izolačné materiály. Priemyselné vrstvené tuhé tvarované rúry a tyče s pravouhlým a šesťuholníkovým prierezom na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2004

34 6424 Valid

Elektroizolačné materiály. Skúšobné metódy na stanovenie teploty sklovatenia

Release Date: 01.10.2004

34 6512 Valid

Povlaky na dosky s plošnými spojmi (konformné povlaky). Časť 1: Klasifikácia a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2004

34 6512 Valid

Povlaky na dosky s plošnými spojmi (konformné povlaky). Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.10.2004

34 6512 Valid

Povlaky na dosky s plošnými spojmi (konformné povlaky). Časť 3-1: Špecifikácia na jednotlivé materiály. Povlaky na všeobecné používanie (trieda 1), na vysokú spoľahlivosť (trieda 2) a pre letecký priemysel (trieda 3)

Release Date: 01.10.2004

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 165: Vytláčané polyolefínové rúrky so zníženou horľavosťou obmedzujúce nebezpečenstvo požiaru

Release Date: 01.01.2005

34 6570 Valid

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2005

34 6575 Valid

Meranie priemerného viskozimetrického polymerizačného stupňa nových a starnutých celulózových elektroizolačných materiálov

Release Date: 01.01.2005

Dotaz zabral 0,430s.