Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.020

Number of records: 486

Back
87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-5: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Zariadenia na pozemných vozidlách

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-6: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-7: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prenosné a nestacionárne použitie

Release Date: 01.12.1995

87 0374 Valid

Inteligentná sieť (IN). Možnosti inteligentnej siete, súbor 1 (CS1). Základný aplikačný protokol inteligentnej siete (INAP). Časť 1: Špecifikácia protokolu

Release Date: 01.12.1995

87 0579 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Synchronizácia rádiového podsystému (GSM 05.10)

Release Date: 01.12.1997

87 0580 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Detekcia hlasovej aktivity (VAD) (GSM 06.32)

Release Date: 01.12.1997

87 0587 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rozhranie: systém základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC). Princípy rozhrania (GSM 08.02)

Release Date: 01.12.1997

87 0591 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Prispôsobenie rýchlosti na rozhraní: systém základňovej stanice - rádiotelefónna ústredňa (BSS-MSC) (GSM 08.20)

Release Date: 01.12.1997

87 0592 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rozhranie: riadiaca jednotka základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC-BTS). Všeobecné hľadiská (GSM 08.51)

Release Date: 01.12.1997

87 0593 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rozhranie: riadiaca jednotka základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC -BTS). Princípy rozhrania (GSM 08.52)

Release Date: 01.12.1997

87 0594 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rozhranie: riadiaca jednotka základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC-BTS). Štruktúra fyzických obvodov vrstvy 1 (GSM 08.54)

Release Date: 01.12.1997

87 0596 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Rozhranie: riadiaca jednotka základňovej stanice - základňová vysielacia a prijímacia stanica (BSC-BTS). Špecifikácia vrstvy 3 (GSM 08.58)

Release Date: 01.12.1997

87 0603 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Spolupráca verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) a verejnej paketovej dátovej siete/digitálnej siete integrovaných služieb (PSPDN/ISDN) na podporu služieb prenosu dát s prepájaním paketov (GSM 09.06)

Release Date: 01.12.1997

87 0578 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Riadenie linky rádiového podsystému (GSM 05.08)

Release Date: 01.12.1997

87 0600 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Požiadavky na signalizáciu pri spolupráci digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN) alebo verejnej telefónnej siete (PSTN) a verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) (GSM 09.03)

Release Date: 01.12.1997

87 0606 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Signalizačná spolupráca doplnkových služie (GSM 09.11)

Release Date: 01.12.1997

87 0399 Valid

Služby na princípe prepájania rámcov. Časť 1: Všeobecný popis

Release Date: 03.08.1998

87 0391 Valid

Univerzálne osobné telekomunikácie (UPT). Špecifikácia bezpečnostnej architektúry pre fázu 1 UPT. Časť 1: Špecifikácia

Release Date: 03.08.1998

87 0391 Valid

Univerzálne osobné telekomunikácie (UPT). Špecifikácia bezpečnostnej architektúry pre fázu 1 UPT. Časť 2: Všeobecná špecifikácia obsahujúca oznam o zhode (ICS)

Release Date: 03.08.1998

87 0391 Valid

Univerzálne osobné telekomunikácie (UPT). Špecifikácia bezpečnostnej architektúry pre fázu 1 UPT. Časť 3: Špecifikácia skúšky zhody (CTS)

Release Date: 03.08.1998

87 0001 Valid

Pripájanie k verejnej telefónnej sieti (PSTN). Všeobecné technické požiadavky na zariadenia pripojené na analógové účastnícke rozhranie v PSTN

Release Date: 03.08.1998

Dotaz zabral 0,404s.