Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040

Number of records: 848

Back
87 0608 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia rozhrania: modul identity účastníka - mobilné zariadenie (SIM - ME) (GSM 11.11, verzia 4.19.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0599 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia aplikačnej časti mobilných služieb (MAP) (GSM 09.02, verzia 4.17.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0542 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Doplnková služba - identifikácia účastníka - stupeň 2 (GSM 03.81)

Release Date: 01.11.1999

87 0543 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Doplnková služba - presmerovanie volania (CF) - stupeň 2 (GSM 03.82)

Release Date: 01.11.1999

87 0557 Valid

Digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia rádiového rozhrania vrstvy 3 (GSM 04.08, verzia 4.19.2)

Release Date: 01.11.1999

87 0598 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Riadenie vzdialených transkódovačov a adaptérov pre prevádzkový kanál s polovičnou rýchlosťou prenosu (GSM 08.61)

Release Date: 01.11.1999

87 0629 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Manažérstvo účastníckych údajov - stupeň 2 (GSM 03.16)

Release Date: 01.11.1999

87 0607 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia zhody mobilnej stanice (MS). Časť 1: Špecifikácia zhody (GSM 11.10-1, verzia 4.19.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0607 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia zhody mobilnej stanice (MS). Časť 2: Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS), formálna špecifikácia (GSM 11.10-2)

Release Date: 01.11.1999

87 0613 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Spravovanie údajov účastníka, mobilného zariadenia (ME) a služieb (GSM 12.02)

Release Date: 01.11.1999

87 0616 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Popis údajov o udalostiach a hovoroch používateľa (GSM 12.05)

Release Date: 01.11.1999

87 0617 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Manažérstvo konfigurácie siete GSM (GSM 12.06)

Release Date: 01.11.1999

87 0622 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Manažérstvo informácií o systéme základňovej stanice (BSS) (GSM 12.20)

Release Date: 01.11.1999

87 0623 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Postupy a hlásenia manažérstva siete (NM) na rozhraní A-bis (GSM 12.21)

Release Date: 01.11.1999

87 0612 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Manažérstvo siete (NM). Časť 1: Ciele a štruktúra manažérstva siete (GSM 12.00)

Release Date: 01.11.1999

87 0612 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Manažérstvo siete (NM). Časť 2: Spoločné aspekty manažérstva siete GSM/DCS 1 800 (GSM 12.01)

Release Date: 01.11.1999

87 0614 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Bezpečnostné manažérstvo (GSM 12.03)

Release Date: 01.11.1999

87 0624 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Spolupráca postupov a hlásení GSM manažérstva siete (NM) na riadiacej základňovej stanici (BSC) (GSM 12.22)

Release Date: 01.11.1999

87 0642 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Súbor príkazov AT pre mobilné zariadenie (ME) GSM (GSM 07.07)

Release Date: 01.11.1999

87 0609 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia zariadenia systému základňovej stanice (BSS). Časť 1: Rádiové hľadiská (GSM 11.21, verzia 4.8.1)

Release Date: 01.11.1999

87 0609 Valid

Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2). Špecifikácia zariadenia systému základňovej stanice (BSS). Časť 4: Opakovače (GSM 11.26)

Release Date: 01.11.1999

Dotaz zabral 0,348s.