Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.040.10

Number of records: 137

Back
34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-2: Preverovanie celkového obsahu brómu v elektrických a elektronických výrobkoch pomocou spaľovacej iónovej chromatografie (C-IC)

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.10.2014

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 5: Stanovenie obsahu kadmia, olova a chrómu v polyméroch a elektronike a kadmia a olova v kovoch pomocou AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.10.2014

36 4380 Valid

Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 3: Trakčné batérie

Release Date: 01.04.2015

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 6: Bezpečnosť údajov

Release Date: 01.08.2015

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 2: Prístroje s náustkom na meranie alkoholu v dychu na všeobecné preventívne používanie

Release Date: 01.08.2015

34 6705 Valid

Stanovenie určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 6: Polybrómované bifenyly a polybrómované difenylétery v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

Release Date: 01.02.2016

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-1: Stanovenie prítomnosti šesťmocného chrómu (Cr(VI)) kolorimetrickou metódou vo farebných a bezfarebných protikoróznych povlakoch na kovoch

Release Date: 01.05.2016

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 3: Usmernenie pre úrady, rozhodovacie orgány, odberateľov a používateľov

Release Date: 01.05.2017

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 7: Doklad o inštalovaní

Release Date: 01.05.2017

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

Release Date: 01.04.2018

30 0276 Valid

Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným prúdom. Časť 1: Karavany

Release Date: 01.07.2018

30 0276 Valid

Obytné vozidlá na voľný čas. Elektrické inštalácie pre malé napätia 12 V s jednosmerným prúdom. Časť 2: Motorové karavany

Release Date: 01.07.2018

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 4: Pripojenie a digitálne rozhranie medzi blokovacím zariadením a vozidlom

Release Date: 01.06.2019

36 8001 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia automobilov. Systém na monitorovanie jazdy. Časť 3: Metódy merania

Release Date: 01.03.2020

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 9: Hexabrómcyklododekán v polyméroch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

Release Date: 01.01.2022

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

Release Date: 01.01.2022

34 6705 Valid

Stanovenie obsahu určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-3: Preverovanie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou s použitím príslušenstva pyrolyzér/tepelná desorpcia (Py/TD-GC-MS)

Release Date: 01.01.2022

36 8001 Valid

Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 3: Metódy merania

Release Date: 01.08.2022

36 8001 Valid

Multimediálne systémy a vybavenie pre vozidlá. Systém priestorového zobrazenia. Časť 4: Aplikácie pre kamerové monitorovacie systémy

Release Date: 01.08.2022

30 4010 Valid

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 4: Pripojenie a digitálne rozhranie medzi blokovacím zariadením a vozidlom

Release Date: 01.10.2022

Dotaz zabral 0,324s.