Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 77.140.30

Number of records: 93

Back
42 0284 Valid

Predpisy pre spracovanie uhlíkových ocelí triedy 11, 12 a ocelí na odliatky triedy 26, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 28.04.1969

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 28.04.1969

42 0284 Valid

Predpisy pre spracovanie uhlíkových ocelí triedy 11, 12 a ocelí na odliatky triedy 26, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.03.1971

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.08.1971

42 0109 Valid

Plechy oceľové na kotly a tlakové nádoby. Technické dodacie predpisy

Release Date: 04.02.1976

42 0284 Valid

Predpisy pre spracovanie uhlíkových ocelí triedy 11, 12 a ocelí na odliatky triedy 26, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.06.1979

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.06.1979

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.07.1983

42 0109 Valid

Plechy oceľové na kotly a tlakové nádoby. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.08.1984

42 8305 Valid

Plechy, pásy, pruhy a kotúče zo zliatin medi valcované za studena. Rozmery

Release Date: 30.06.1986

42 8305 Valid

Plechy, pásy, pruhy a kotúče zo zliatin medi valcované za studena. Rozmery

Release Date: 01.06.1988

42 0284 Valid

Predpisy pre spracovanie uhlíkových ocelí triedy 11, 12 a ocelí na odliatky triedy 26, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.11.1990

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.11.1990

42 0109 Valid

Plechy oceľové na kotly a tlakové nádoby. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.11.1990

42 0284 Valid

Predpisy pre spracovanie uhlíkových ocelí triedy 11, 12 a ocelí na odliatky triedy 26, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.10.1992

42 0285 Valid

Predpisy pre spracovanie legovaných ocelí tr. 13 a 15 a ocelí na odliatky tr. 27 a 28, používaných na stavbu parných kotlov, parovodov a tlakových nádob pracujúcich za normálnych alebo zvýšených teplôt

Release Date: 01.10.1992

42 1020 Valid

Metóda na výpočet minimálnych hodnôt medze klzu ocele pri zvýšených teplotách

Release Date: 01.12.2016

42 1030 Valid

Za tepla valcované zvariteľné oceľové tyče na tlakové účely so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

Release Date: 01.01.2017

42 1031 Valid

Tyče z nehrdzavejúcej ocele na tlakové účely

Release Date: 01.01.2017

42 1262 Valid

Oceľové odliatky na tlakové účely

Release Date: 01.01.2017

42 9333 Valid

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.11.2017

Dotaz zabral 0,431s.