Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 83.140.99

Number of records: 49

Back
83 2512 Valid

Tvárnená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu s podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné použitie v priemysle. Špecifikácia

Release Date: 01.12.2002

83 2511 Valid

Tvárnená plastová obuv. Polyuretánová obuv s podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné použitie v priemysle. Špecifikácia

Release Date: 01.12.2002

64 0665 Valid

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 1: Označovanie

Release Date: 01.06.2003

64 0665 Valid

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 2: Skúšobné metódy a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.06.2003

64 0665 Valid

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 3: Špecifické požiadavky

Release Date: 01.06.2003

64 0021 Valid

Laboratórne vybavenie z plastov. Jednorazové Petriho misky na mikrobiologické postupy (ISO 24998: 2008)

Release Date: 01.05.2009

64 3229 Valid

Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 2: PVC-U a PVC-UE profily na konečnú úpravu vnútorných a vonkajších stien a podhľadov

Release Date: 01.05.2009

64 3229 Valid

Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 2: PVC-U a PVC-UE profily na konečnú úpravu vnútorných a vonkajších stien a podhľadov

Release Date: 01.04.2010

64 3229 Valid

Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 3: Označovanie PVC-UE profilov

Release Date: 01.12.2010

64 3229 Valid

Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 1: Označovanie PVC-U profilov

Release Date: 01.01.2011

64 5001 Valid

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity (WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 4: Špecifikácie podlahových profilov a obkladov

Release Date: 01.07.2014

64 5001 Valid

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity (WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 5: Špecifikácie krytinových profilov a obkladov

Release Date: 01.07.2014

73 6633 Valid

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania

Release Date: 01.08.2014

49 2512 Valid

Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie

Release Date: 01.04.2017

64 3120 Valid

Plasty. Plášte z termoplastov na izolačné výrobky pre technické zariadenia budov a na priemyselné inštalácie. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2017

64 5001 Valid

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity (WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 6: Špecifikácie profilov a prvkov pre ploty

Release Date: 01.04.2018

64 5001 Valid

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity (WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 1: Skúšobné metódy na charakterizáciu zmesí a výrobkov

Release Date: 01.05.2018

64 3226 Valid

Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie odolnosti profilov proti nárazu metódou padajúceho závažia

Release Date: 01.08.2018

64 3227 Valid

Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Určovanie vzhľadu po expozícii pri 150 °C

Release Date: 01.08.2018

64 3228 Valid

Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie tepelného zmraštenia

Release Date: 01.08.2018

64 3231 Valid

Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie pevnosti zvarených rohov a T-spojov

Release Date: 01.08.2018

Dotaz zabral 0,399s.