Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.040.01

Number of records: 80

Back
73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.03.2003

73 4005 Withdrawn

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy

Release Date: 01.06.2005

73 4005 Withdrawn

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 2: Postupy určenia predpokladanej životnosti

Release Date: 01.06.2005

73 4005 Withdrawn

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 6: Postupy určenia environmentálnych účinkov

Release Date: 01.06.2005

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie(ISO 16484-6: 2005)

Release Date: 01.05.2006

73 1401 Withdrawn

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Release Date: 01.04.2007

96 2001 Withdrawn

Facility management. Návod na prípravu dohôd o facility managemente

Release Date: 01.09.2007

96 2001 Withdrawn

Facility management. Termíny a definície

Release Date: 01.09.2007

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Release Date: 01.09.2008

95 0106 Withdrawn

Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby v budovách

Release Date: 01.09.2008

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2009)

Release Date: 01.09.2009

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Release Date: 01.11.2009

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

Release Date: 01.03.2011

74 7310 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)

Release Date: 01.04.2011

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

Release Date: 01.09.2011

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2010)

Release Date: 01.09.2011

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností

Release Date: 01.09.2011

95 0106 Withdrawn

Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby v budovách

Release Date: 01.11.2011

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 3: Rámec na posudzovanie sociálnych vlastností

Release Date: 01.10.2012

73 0901 Withdrawn

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností

Release Date: 01.10.2012

74 7400 Withdrawn

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2012)

Release Date: 01.11.2012

Dotaz zabral 0,399s.