Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.30

Number of records: 663

Back
73 1341 Valid

Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže

Release Date: 10.08.1987

73 1320 Valid

Stanovenie objemových zmien betónu

Release Date: 28.09.1987

73 2046 Valid

Zaťažovacie skúšky betónových dielcov

Release Date: 26.10.1987

73 1329 Valid

Úprava tlačených plôch betónových skúšobných telies

Release Date: 26.10.1987

73 1330 Valid

Urýchlené skúšky kockovej pevnosti betónu

Release Date: 01.12.1987

73 2030 Valid

Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1988

72 3031 Valid

Betónové panely na električkové trate s blokovou koľajnicou

Release Date: 17.01.1989

73 1374 Valid

Kombinovaná nedeštruktívna metóda skúšania betónu

Release Date: 31.05.1989

73 1333 Valid

Skúšanie súdržnosti predpínacej výstuže s betónom

Release Date: 09.06.1989

73 1323 Valid

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

Release Date: 26.06.1989

73 1370 Valid

Nedeštruktívne skúšanie betónu. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.08.1989

72 3156 Valid

Skúšanie betónových rúr

Release Date: 01.03.1990

73 2046 Valid

Zaťažovacie skúšky betónových dielcov

Release Date: 01.12.1990

72 3031 Valid

Betónové panely na električkové trate s blokovou koľajnicou

Release Date: 01.12.1990

73 1354 Valid

Stanovenie vlhkosti pórobetónu. Sorpčná vlhkosť

Release Date: 25.01.1991

73 1355 Valid

Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

Release Date: 01.05.1992

73 1355 Valid

Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnosť proti chemicky znečistenej atmosfére

Release Date: 01.05.1992

73 1358 Valid

Stanovenie náchylnosti pórobetónu na tvorbu primárnych výkvetov. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

Release Date: 01.02.1995

73 1358 Valid

Stanovenie náchylnosti pórobetónu na tvorbu primárnych výkvetov. Časť 2: Metóda vizuálna

Release Date: 01.02.1995

73 1358 Valid

Stanovenie náchylnosti pórobetónu na tvorbu primárnych výkvetov. Časť 3: Metóda chemická

Release Date: 01.02.1995

73 1289 Valid

Názvoslovie v odbore pórobetónu

Release Date: 01.03.1995

Dotaz zabral 0,353s.