Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.40

Number of records: 52

Back
72 2900 Valid

Vláknocementové výrobky. Termíny a definície

Release Date: 01.04.1993

72 3142 Valid

Železobetónové tlakové rúry a vláknobetónové tlakové rúry (bez oceľového plášťa) vrátane spojov a tvaroviek

Release Date: 01.05.1998

72 2906 Valid

Vláknocementové výrobky. Tlakové rúry a spoje

Release Date: 01.01.1999

72 2906 Valid

Vláknocementové výrobky. Tlakové rúry a spoje

Release Date: 01.09.2002

72 3159 Valid

Vláknocementové vlnovky. Skúška rázovej pevnosti

Release Date: 01.11.2006

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda na cement vystužený sklenými vláknami. Časť 8: Cyklická skúška odolnosti proti atmosférickým vplyvom

Release Date: 01.03.2009

72 3161 Valid

Vláknocementové vlnovky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2016

72 3160 Valid

Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

Release Date: 01.09.2018

72 2660 Valid

Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

Release Date: 01.09.2018

74 7730 Valid

Výrobky z vláknitého cementu. Stanovenie pevnosti v ťahu a šmyku a výpočtov pevnosti v ohybe. Časť 2: Profilované plechy

Release Date: 01.07.2022

74 7730 Valid

Výrobky z vláknitého cementu. Stanovenie pevnosti v ťahu a šmyku a výpočtov pevnosti v ohybe. Časť 1: Ploché plechy

Release Date: 01.10.2022

72 7371 Withdrawn

Stavebné dosky z drevenej vlny a cementu

Release Date: 21.01.1970

72 3108 Withdrawn

Štatistická prebierka azbestocementových výrobkov

Release Date: 25.10.1976

72 3160 Withdrawn

Azbestocementové dosky rovinné

Release Date: 25.09.1978

72 2660 Withdrawn

Azbestocementová hladká krytina

Release Date: 12.04.1979

72 7371 Withdrawn

Stavebné dosky z drevenej vlny a cementu

Release Date: 01.11.1979

72 2660 Withdrawn

Azbestocementová hladká krytina

Release Date: 01.08.1982

72 3161 Withdrawn

Azbestocementové vlnovky a tvarovky

Release Date: 17.12.1982

72 2901 Withdrawn

Azbestocementové výrobky. Klasifikácia

Release Date: 07.03.1986

72 3161 Withdrawn

Azbestocementové vlnovky a tvarovky

Release Date: 01.09.1986

72 3160 Withdrawn

Azbestocementové dosky rovinné

Release Date: 01.10.1987

Dotaz zabral 0,422s.