Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.30

Number of records: 236

Back
12 7025 Valid

Vetranie budov. Vzduchovod. Meranie povrchovej plochy vzduchovodu

Release Date: 01.06.2005

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.08.2005

12 7027 Valid

Vetranie budov. Chladiace nosníky. Skúšanie a hodnotenie pasívnych chladiacich nosníkov

Release Date: 01.11.2005

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.07.2006

12 7035 Valid

Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. Požiadavky na pevnosť a tesnosť

Release Date: 01.09.2006

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.09.2006

12 0570 Valid

Vetranie budov. Vzduchovody. Požiadavky na súčasti vzduchovodov na údržbu systémov potrubnej siete

Release Date: 01.02.2007

12 7003 Valid

Vetranie budov. Koncové vzduchotechnické zariadenie. Metóda na meranie prietoku vzduchu kalibrovanými senzormi v blízkosti ATD alebo blízko pretlakových komôr

Release Date: 01.04.2007

12 0502 Valid

Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery

Release Date: 01.12.2007

12 7002 Valid

Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Mechanické vlastnosti

Release Date: 01.04.2008

73 4218 Valid

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 2: Komínové a vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív

Release Date: 01.07.2008

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 9: Vonkajšie montovateľné zariadenia na riadenie vlhkosti a dopravu vzduchu

Release Date: 01.10.2008

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 10: Koncové zariadenie na reguláciu extraktu vlhkosti

Release Date: 01.10.2008

12 7028 Valid

Vetranie budov. Chladiace nosníky. Skúšanie a hodnotenie aktívnych chladiacich nosníkov

Release Date: 01.10.2008

12 0504 Valid

Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách

Release Date: 01.11.2008

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.11.2009

12 8021 Valid

Vetranie budov. Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov

Release Date: 01.02.2010

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 2: Koncové zariadenia na odvod a prívod vzduchu

Release Date: 01.12.2010

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.01.2011

12 0508 Valid

Vetranie budov. Vzduchovody a súčasti vzduchovodov, klasifikácia tesnosti a skúšanie

Release Date: 01.02.2011

12 0505 Valid

Vetranie budov. Požiarne klapky

Release Date: 01.05.2011

Dotaz zabral 0,419s.