Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 1210

STN 73 1210

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 73 1210
Validity: Withdrawn
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Vodotesný betón a betóny osobitných vlastností
English title Waterproof concrete and concretes of special quality
Release Date: 01. 07. 2006
Date of withdrawal: 01. 12. 2012
ICS: 91.100.30
Sorting character/National clasification code 73 1210
Level of incorporation:
Official Journal 06/06
Amendments
Replaced by: STN EN 13670:2010-08 (73 2400)
Repleces: STN 73 1210:1996-09
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu a kontrolu obyčajného hutného betónu používaného na konštrukcie alebo dielce z prostého betónu, železobetónu a predpätého betónu, ktorého osobitné vlastnosti sú základným predpokladom pre vodotesnosť a trvanlivosť týchto konštrukcií a dielcov.