Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Contact

Study room of technical standards

0948/876 004

shop@normoff.gov.sk

Predaj: Karloveská 63,841 04 Bratislava

Provision of printed technical standards and publications

02/20907337

0948/876 002

shop@normoff.gov.sk

Provision of electronic versions of technical standards and STN-online.

02/20907333

02/20907334

0918/876 003

shop_pdf@normoff.gov.sk

Provision of foreign standards (CSN, DIN, ISO, IEC, ASTM)

02/20907333

0918/876 003

shop_pdf@normoff.gov.sk

Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby za úhradu

02/20907337

shop@normoff.gov.sk

Fakturačné údaje

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

ID Number: 30810710
VAT Number: SK2020850711
registration according to § 7 of Act no. 222/2004 Coll. about VAT
UNMS SR is not a VAT payer in Slovak republic.

Bank: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

Otváracie hodiny

Monday: 9:00 - 14:30
Tuesday: 9:00 - 14:30
Wednesday: 10:00 - 15:00
Thursday: 9:00 - 14:30
Friday: 9:00 - 14:00

Office: Karloveská 63,841 04 Bratislava