Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Technická podpora

1. Aké sú podporované operačné systémy a software pre otváranie noriem v elektronickom (.pdf/.pdc) formáte?
2. Ako sa otvárajú normy zakúpené cez portál noriem pri prvom spustení? (video návod)
3. Ako sa otvárajú predplatené normy v rámci služby STN-online pri prvom spustení?
4. Ako si preniesť text v norme v prehliadači Locklizard viewer?
5. Ako sa objednávajú normy cez portál? (video návod)
6. Problémy s otváraním noriem na Mac OS.
7. Problémy s vytlačením normy. Norma sa po spustení tlače nevytlačila.


1. Aké sú podporované operačné systémy a software pre otváranie noriem v elektronickom (.pdf/.pdc) formáte?

Podporované operačné systémy sú:

    Windows 10 a vyššie 
Na prehliadanie chránených súborov je potrebné mať nainštalovaný Locklizard viewer pre Windows.
Prehliadanie noriem funguje aj pod Windows 7 a 8.

Mac OSX 10.8 (64 bit) a vyššie
Na prehliadanie chránených súborov je potrebné mať nainštalovaný Locklizard viewer pre Mac.

iOS 9.1 a vyššie
Na prehliadanie chránených súborov je potrebné mať nainštalovaný Locklizard viewer pre iOS.

  Android 5.0 a vyššie
Na prehliadanie chránených súborov je potrebné mať nainštalovaný Locklizard viewer pre Android.


2. Ako sa otvárajú normy zakúpené cez portál noriem pri prvom spustení? (video návod)

Video návody ako sa otvarajú normy podľa operačného systému:
Otváranie noriem na OS Windows

Otváranie noriem na iOS
Otváranie noriem na OS Android


3. Ako sa otvárajú predplatené normy v rámci služby STN-online pri prvom spustení?

Na prezeranie chránených dokumentov noriem je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Locklizard Viewer (viď bod č. 1) s aktívnou licenciou.

a) Prihláste sa do portálu noriem a v sekcii Môj Profil si stiahnete do Vášho PC STN-online - licenciu, viď obrázky (do obrázkov neklikajte, slúžia iba pre lepšiu vizualizáciu)

    

b) Spustite stiahnutý súbor (.llv). Následne sa Vám aktivuje licencia.

c) V rozšírenom vyhľadávaní zaklinite políčko Moje predplatené stn-online normy a kliknite na Vyhľadať.

d) Po vyhľadaní záznamov si stihnite pdc súbor s normou.

e) Spustite stiahnutý pdc súbor a norma sa otvorí v prehliadači Locklizard.


4. Ako si preniesť text v prehliadači Locklizard viewer?

Bezpečnostná architektúra spoločnosti Locklizard neumožňuje prenost textu štandartným  spôsobom ctrl + c / ctrl + v. Prenos je možné spraviť iba pomocou funkcie print screen, kde výsledok bude obrázok textu resp. časti normy. Následne je však možné daný obrázok previesť funkciou OCR, kde výsledný formát (môže to byť MS Word) sa bude dať štandartne kopírovať spôsobom ctrl + c / ctrl + v. OCR generátor je súčasťou rôznych pdf-aplikácií ako sú napr. Adobe Profesional, PDF Architect atď. V prípade, že nemáte žiadny software, kde je OCR funkcia súčasťou, môžete použiť voľne dostupné OCR generátory ako napr. https://convertio.co/ocr/slovak/ . Uvedené platí za predpokladu, že úžívateľ má zakúpeny prístup na normy s prenosom textu alebo s možnoťou tlače. V prípade prístupu iba na čítanie nie je funkcia print screenpovolená.


5. Ako sa objednávajú normy cez portál? (video návod)

Video návod ako sa zaregistrovať a objednať normy


6. Problémy s otváraním noriem na Mac OS.

V prípade akýchkoľvek problémov s otváraním noriem na Mac OS postupujte podľa tohto návodu.


7. Problémy s vytlačením normy. Norma sa po spustení tlače nevytlačila.

V prípade problémov s tlačou odporúčame používať na tlačiarni PCL driver, vo všeobecnosti by mal byť rýchlejší.
Pri sieťových tlačiarňach odporúčame nepoužívať univerzálne ovládače, ale konkrétne ovládač na danú tlačiareň - tj. napríklad nestiahnuť nejaký univerzálny ovládač cez Windows Update alebo napr. HP univerzálny ovládač, ale konkrétny k danému modelu tlačiarne, nakoľko to môže spôsobovať problémy.
Pri tlači môže taktiež pomôcť v tlačovom okne zakliknutie Legacy printing


V prípade akýchkoľvek technických problémov s STN a TNI v elektronickom formáte a služby STN-online sa obráťte na našu technickú podporu na adrese shop_pdf@normoff.gov.sk