Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14879-1

STN EN 14879-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 14879-1
Validity: Valid
Number of pages: 40
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 1: Terminológia, označovanie a príprava podkladu
English title Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media. Part 1: Terminology, design and preparation of substrate
Release Date: 01. 03. 2007
Date of withdrawal:
ICS: 01.040.25, 25.220.60
Sorting character/National clasification code 03 8770
Level of incorporation: idt EN 14879-1:2005
Official Journal 02/07
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 14879-1:2006-03 (67 2030)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma určuje terminológiu, návrh a prípravu podkladu na ochranu priemyselných zariadení pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím.