Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15189

STN EN 15189

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15189
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Potrubia z tvárnej liatiny, tvarovky a príslušenstvo. Vonkajšie polyuretánové povlaky na potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy
English title Ductile iron pipes, fittings and accessories. External polyurethane coating for pipes. Requirements and test methods
Release Date: 01. 04. 2007
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.01, 25.220.60
Sorting character/National clasification code 13 8134
Level of incorporation: idt EN 15189:2006
Official Journal 03/07
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky a príslušné skúšobné metódy na továrensky nanesené vonkajšie polyuretánové základné povlaky na trvanlivú (príloha D.3 EN 545: 2002) ochranu v zemi uložených rúr z tvárnej liatiny pred koróziou podľa EN 545, EN 598 a EN 969 na používanie pri prevádzkovej teplote do 50 °C.