Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15423

STN EN 15423

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 15423
Platnosť: Platná
Počet strán: 28
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách
Anglický názov: Ventilation for buildings. Fire precautions for air distribution systems in buildings
Dátum vydania: 01. 11. 2008
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.50, 91.140.30
Triediaci znak: 12 0504
Úroveň zapracovania: idt EN 15423:2008
Vestník: 10/08
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje projektantom systémov, realizátorom inštalácií systémov a tímom na uvádzanie do prevádzky a na prevádzku návod na použitie ochranných opatrení v systémoch pre rozvod vzduchu vrátane systémov s dvojakým účelom použitia vetrania a odvodu dymu v budovách na zabránenie vzniku a šírenia požiarov, dymu a iných vedľajších produktov horenia.