Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15603

STN EN 15603

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 15603
Platnosť: Withdraw
Pages 60
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia
English title Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings
Publication date 01. 09. 2008
Withdrawal date 01. 02. 2018
ICS: 91.140.99
Triediaci znak: 73 0712
Úroveň zapracovania: idt EN 15603:2008
Vestník: 08/08
Amendments Zmena *NA V 06/12
Replaced by STN EN ISO 52000-1:2018-02 (73 0712)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje energetické služby, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní hodnotení energetickej hospodárnosti pre navrhované a existujúce budovy a na to poskytuje a) metódu na normalizované energetické hodnotenie, výpočet normalizovanej potreby energie, ktorá nezávisí od správania používateľov, skutočného priebehu počasia a iných skutočných (environmentálnych a vnútorných) podmienok; b) metódu na určovanie meraného energetického hodnotenia založenú na dodanej a odvádzanej energii; c) metodiku na zlepšovanie spoľahlivosti výpočtového modelu budovy porovnaním so skutočnou spotrebou energie; d) metódu na určovanie energetickej efektívnosti možných zlepšení.