Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12198-3+A1

STN EN 12198-3+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12198-3+A1
Validity: Valid
Number of pages: 16
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím (Konsolidovaný text)
English title Safety of machinery. Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery. Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening
Release Date: 01. 01. 2009
Date of withdrawal:
ICS: 13.110, 13.280
Sorting character/National clasification code 83 3020
Level of incorporation: idt EN 12198-3:2002+A1:2008
Official Journal 12/08
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12198-3:2003-09 (83 3020)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma pomáha výrobcom strojov, ktoré ohrozujú žiarením, sústrediť sa na konštruovanie a výrobu účinných ochranných zariadení proti žiareniu.