Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60076-6

STN EN 60076-6

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 60076-6
Platnosť: Platná
Počet strán: 112
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 31,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28,62€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41,34€
Slovenský názov: Výkonové transformátory. Časť 6: Tlmivky
Anglický názov: Power transformers. Part 6: Reactors
Dátum vydania: 01. 04. 2009
Dátum zrušenia:
ICS: 29.180
Triediaci znak: 35 1100
Úroveň zapracovania: idt IEC 60076-6:2007, idt EN 60076-6:2008
Vestník: 03/09
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60289:2000-07 (35 1200)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60076 platí na tieto typy tlmiviek: o kompenzačné tlmivky; o sériové tlmivky vrátane tlmiviek na obmedzenie prúdu, tlmiviek na uzemnenie neutrálneho bodu, tlmiviek na riadenie toku výkonu, rozbehových tlmiviek motorov, sériových tlmiviek pre oblúkové pece; o filtračné (ladiace) tlmivky; o kondenzátorové tlmiace tlmivky; o kondenzátorové vybíjacie tlmivky; o uzemňovacie transformátory (väzbové členy neutrálneho bodu); o zhášacie tlmivky; o vyhladzovacie tlmivky pre HVDC a priemyselné aplikácie; s výnimkou nasledujúcich tlmiviek: o tlmivky s menovitými výkonom nižším ako 1 kvar jednofázové a 5 kvar trojfázové; o tlmivky na špeciálne účely, ako sú napríklad vysokofrekvenčné záverné tlmivky alebo tlmivky namontované na koľajových vozidlách.