Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 792-2+A1

STN EN 792-2+A1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 792-2+A1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 24
Jazyk:
CS
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Deliace a lemovacie náradie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Hand-held non-electric power tools. Safety requirements. Part 2: Cutting-off and crimping power tools
Dátum vydania: 01. 04. 2009
Dátum zrušenia: 01. 04. 2012
ICS: 25.140.10, 25.140.99
Triediaci znak: 23 9060
Úroveň zapracovania: idt EN 792-2:2000+A1:2008
Vestník: 03/09
Vestník harmonizácie: 7/11, 10/10, 12/09, 5/09
Nariadenie vlády: 310/2004 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11148-2:2012-04 (23 9060)
Nahradené normy: STN EN 792-2:2002-08 (23 9060)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre neelektrické ručné náradie, ktoré je poháňané motorom s rotačným alebo priamočiarým pohybom, pričom energiu poskytuje stlačený vzduch, alebo hydraulická kvapalina.