Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14917

STN EN 14917

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 14917
Validity: Withdrawn
Number of pages: 172
Language:
SK
Spôsob zverejnenia: Norma bola vydaná na CD
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia
English title Metal bellows expansion joints for pressure applications
Release Date: 01. 07. 2009
Date of withdrawal: 01. 06. 2012
ICS: 23.040.99
Sorting character/National clasification code 13 2755
Level of incorporation: idt EN 14917:2009
Official Journal 06/09
Amendments
Replaced by: STN EN 14917+A1:2012-06 (13 2755)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky na navrhovanie, výrobu a inštaláciu kovových vlnovcových kompenzátorov na tlakové zariadenia, t. j. na maximálny dovolený tlak väčší ako 0,5 bar.