Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1474-3

STN EN 1474-3

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1474-3
Platnosť: Valid
Pages 26
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie námorných prenosných systémov. Časť 3: Morské prenosné systémy
English title Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 3: Offshore transfer systems
Publication date 01. 06. 2009
Withdrawal date
ICS: 75.200
Triediaci znak: 38 6615
Úroveň zapracovania: idt EN 1474-3:2008
Vestník: 05/09
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: