Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 15615

TNI CEN/TR 15615

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI CEN/TR 15615
Validity: Withdrawn
Number of pages: 64
Language:
SK
Paper: 24,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 24,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 31,72€
Slovak title Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými európskymi normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument
English title Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).Umbrella Document
Release Date: 01. 06. 2010
Date of withdrawal: 01. 02. 2018
ICS: 91.140.99
Sorting character/National clasification code 73 0713
Level of incorporation: idt CEN/TR 15615:2008
Official Journal 05/10
Amendments
Replaced by: TNI CEN ISO/TR 52000-2:2018-02 (73 0712)
Repleces: TNI CEN/TR 15615:2009-03 (73 0713)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto technická správa opisuje európske normy (EN), ktoré sú určené na podporu EPBD tak, že poskytujú výpočtové metódy a príslušné podklady potrebné na výpočet celkovej energetickej hospodárnosti budovy.Táto správa sa odvoláva na smernicu 2002/91/ES z decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.