Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-5-551

STN 33 2000-5-551

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-5-551
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
English title Low-voltage electrical installations.Part 5-55:Selection and erection of electrical equipment Other equipment.Clause 551:Low-voltage generating sets
Release Date: 01. 09. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 91.140
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: idt IEC 60364-5-55:2001/A2:2008, idt HD 60364-5-551:2010
Official Journal 08/10
Amendments Oprava C1 V 06/11, Zmena A11 V 09/16, Zmena *A11 V 06/18
Replaced by:
Repleces: STN 33 2000-5-551:2002-01
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto kapitola poskytuje požiadavky na výber a stavbu nízkonapäťových generátorových agregátov a generátorových agregátov na malé napätie určených na trvalé alebo príležitostné napájanie celej inštalácie alebo jej časti.Požiadavky sa týkajú aj elektrických inštalácií s nasledujúcim usporiadaním napájania:napájanie elektrickej inštalácie, ktorá nie je pripojená na verejnú distribučnú sieť;napájanie elektrickej inštalácie ako alternatíva verejnej distribučnej siete;napájanie elektrickej inštalácie paralelne s verejnou distribučnou sieťou;vhodná kombinácia predchádzajúcich spôsobov.