Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 26000

STN EN ISO 26000

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 26000
Validity: Valid
Number of pages: 120
Language:
SK
Paper: 35,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 35,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 45,50€
Slovak title Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (ISO 26000: 2010) (Norma je identická s STN ISO 26000 z júna 2011)
English title Guidance on social responsibility
Release Date: 01. 02. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 01 0105
Level of incorporation: idt ISO 26000:2010, idt EN ISO 26000:2020
Official Journal 05/11
Amendments Zmena *1 V 01/21
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma poskytuje usmernenie pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo sídlo, v oblasti: a)stratégií, pojmov a definícií, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti, b)súvislostí, trendov a charakteristík spoločenskej zodpovednosti, c)princípov a postupov týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti, d)kľúčových tém a otázok týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti, e)integrácie, implementácie a presadzovania spoločensky zodpovedného správania prostredníctvom danej organizácie a prostredníctvom jej stratégií a postupov v rámci jej sféry vplyvu, f)identifikácie a zapojenia zainteresovaných subjektov a g)záväzkov v oblasti komunikácie a realizácie a iných informácií týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti.
Preview: Náhľad normy (PDF)