Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 13822

STN ISO 13822

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN ISO 13822
Platnosť: Valid
Pages 80
language
SK
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
English title Bases for design of structures.Assessment of existing structures
Publication date 01. 04. 2012
Withdrawal date
ICS: 91.080.01
Triediaci znak: 73 0038
Úroveň zapracovania: idt ISO 13822:2010
Vestník: 03/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN ISO 13822:2010-03 (73 0038)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje všeobecné požiadavky a postupy hodnotenia existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyselných stavieb atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy.Podkladom je ISO 2394.