Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15804

STN EN 15804

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15804
Validity: Withdrawn
Number of pages: 48
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov
English title Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products
Release Date: 01. 08. 2012
Date of withdrawal: 01. 08. 2014
ICS: 91.010.99
Sorting character/National clasification code 73 0912
Level of incorporation: idt EN 15804:2012
Official Journal 07/12
Amendments
Replaced by: STN EN 15804+A1:2014-08 (73 0912)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma poskytuje základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR ) v procese environmentálneho označovania typu III pre stavebné výrobky a služby. Posudzovanie sociálnych a ekonomických vlastností na úrovni produktov nie je zahrnuté v tejto norme. Základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR): - definujú deklarované parametre a spôsob ich zberu a vykazovania,- definujú fázy životného cyklu produktu, ktoré sú zohľadnené v EPD, a procesy zahrnuté v jednotlivých fázach životného cyklu, - definujú pravidlá jednotlivých scenárov,- obsahujú pravidlá výpočtu inventarizačnej analýzy životného cyklu a posudzovania vplyvov životného cyklu, ktoré sú základom pre EPD, zahŕňajúc špecifikáciu kvality použitých údajov, -obsahujú pravidlá poskytovania informácií o predurčených environmentálnych a zdravotných záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v hodnotení životného cyklu produktu, stavebného procesu alebo služby, ak je to potrebné.