Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50136-1

STN EN 50136-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50136-1
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy
English title Alarm systems.Alarm transmission systems and equipment.Part 1:General requirements for alarm transmission systems
Release Date: 01. 10. 2012
Date of withdrawal:
ICS: 13.320
Sorting character/National clasification code 33 4596
Level of incorporation: idt EN 50136-1:2012
Official Journal 09/12
Amendments Zmena A1 V 02/19
Replaced by:
Repleces: STN EN 50136-1-1:2001-06 (33 4596), STN EN 50136-1-2:2001-06 (33 4596), STN EN 50136-1-3:2001-06 (33 4596), STN EN 50136-1-4:2001-06 (33 4596), STN EN 50136-1-5:2009-01 (33 4596)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na výkon, spoľahlivosť a bezpečnostné charakteristické znaky poplachových prenosových systémov.Špecifikuje požiadavky na poplachové prenosové systémy, ktoré poskytujú prenos poplachu medzi poplachovými systémami v chránených priestoroch a indikačnými zariadeniami v poplachových prijímacích centrách/pultoch centralizovaných ochrán.