Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50443

STN EN 50443

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50443
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Účinky elektromagnetickej interferencie spôsobenej vysokonapäťovými elektrickými trakčnými sieťami striedavého prúdu a/alebo vysokonapäťovými napájacími sieťami striedavého prúdu na potrubia
English title Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a. c. electric traction systems and/or high voltage a. c. power supply systems
Release Date: 01. 11. 2012
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.99, 29.280, 33.100.01
Sorting character/National clasification code 34 1508
Level of incorporation: idt EN 50443:2011
Official Journal 10/12
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 33 2165:1989-04
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Blízkosť napájacích sietí striedavého prúdu alebo elektrických trakčných sietí striedavého prúdu (v tejto norme uvádzaných aj ako elektrické siete striedavého prúdu) môže spôsobiť vytváranie napätí v potrubných sieťach (v tejto norme uvádzaných ako rušené siete) vedúcich v ich tesnej blízkosti; napätia sú spôsobené jedným alebo viacerými nasledujúcimi mechanizmami:-induktívnou väzbou,-galvanickou (vodivou) väzbou,-kapacitnou väzbou.