Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50134-3

STN EN 50134-3

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50134-3
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Miestna jednotka a ovládač
English title Alarm systems. Social alarm systems. Part 3: Local unit and controller
Release Date: 01. 01. 2013
Date of withdrawal:
ICS: 13.320
Sorting character/National clasification code 33 4594
Level of incorporation: idt EN 50134-3:2012
Official Journal 12/12
Amendments Oprava AC V 12/15
Replaced by:
Repleces: STN EN 50134-3:2002-10 (33 4594)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje minimálne požiadavky a skúšky miestnych jednotiek a ovládačov, ktoré sú súčasťou systémov privolania pomoci. Táto európska norma sa vzťahuje na miestne jednotky a ovládače, ktoré prijímajú manuálne alebo automaticky spustený poplachový signál aktivovaný aktivačným zariadením a konvertujú ho na poplachový signál na prenos do poplachového prijímacieho centra/pultu centralizovanej ochrany alebo inému príjemcovi poplachu. Miestna jednotka a ovládač môžu byť buď samostatné jednotky, alebo sa môžu integrovať do jednej jednotky.