Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50379-1

STN EN 50379-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50379-1
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
English title Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances.Part 1:General requirements and test methods
Release Date: 01. 03. 2013
Date of withdrawal:
ICS: 13.320
Sorting character/National clasification code 33 5010
Level of incorporation: idt EN 50379-1:2012
Official Journal 02/13
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 50379-1:2005-02 (33 5010)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma platí na prístroje určené na meranie koncentrácie plynov a iných parametrov spaľovania, používané pri inštalácii a údržbe vykurovacích zariadení.Tieto prístroje sa môžu používať na skúšanie prevádzkových vlastností vykurovacích zariadení na rôzne druhy palív buď montážnou organizáciou, technikmi údržby, alebo inšpektormi.