Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11296-7

STN EN ISO 11296-7

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 11296-7
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 7: Výstelkovanie špirálovo navíjanými rúrami (ISO 11296-7: 2011)
English title Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. Part 7: Lining with spirally wound pipes
Release Date: 01. 10. 2013
Date of withdrawal: 01. 07. 2019
ICS: 23.040.20, 23.040.45, 23.040.99, 91.140.80, 93.030
Sorting character/National clasification code 75 6130
Level of incorporation: idt ISO 11296-7:2011, idt EN ISO 11296-7:2013
Official Journal 09/13
Amendments
Replaced by: STN EN ISO 11296-7:2019-07 (75 6130)
Repleces: STN EN 13566-7:2007-09 (75 6130)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť ISO 11296 v spojení s časťou 1 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre rúry, ktoré sa vytvárajú na stavenisku špirálovým navíjaním a spájaním predvyrobeného profilovaného pásu z plastu alebo profilovaného pásu z plastu a integrovaného uzamykacieho spájacieho pásu a používajú na renovovanie podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Platí pre špirálovo navíjané rúry stáleho alebo variabilného priemeru inštalované jednou z dvoch metód. Prvá metóda používa určený navíjací stroj, ktorý vytvára rúru na čele otvoreného konca existujúceho potrubia, napr. vo vstupnej šachte. Takto vytvorené rúry sa súčasne prostredníctvom navíjacích síl zasúvajú do existujúceho potrubia a prostredníctvom určitých metód sa ich priemer môže po zasunutí alebo počas zasúvania aj roztiahnúť.Druhá metóda používa určený navíjací stroj, ktorý vytvára rúru pri prechádzaní existujúcim potrubím z jednej vstupnej šachty do ďalšej.