Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO/IEC 27001

STN EN ISO/IEC 27001

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO/IEC 27001
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 48
Jazyk:
SK/EN
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001: 2013 vrátane Cor. 1: 2014 a Cor. 2: 2015) (Norma je identická s STN ISO/IEC 27001 zo septembra 2014)
Anglický názov: Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements
Dátum vydania: 01. 02. 2019
Dátum zrušenia: 01. 07. 2023
ICS: 35.040
Triediaci znak: 36 9789
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 27001:2013, idt EN ISO/IEC 27001:2017
Vestník: 08/14
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 01/19, Oprava C1 V 12/18, Oprava C2 V 12/18
Nahradzujúce normy: STN ISO/IEC 27001:2023-07 (97 4171)
Nahradené normy: STN ISO/IEC 27001:2006-10 (36 9789)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. Táto medzinárodná norma obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie. Požiadavky vymedzené v tejto medzinárodnej norme sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu. Nesplnenie niektorej z požiadaviek vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie zhody s touto medzinárodnou normou.