Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 01 8028

STN 01 8028

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 01 8028
Platnosť: Valid
Pages 48
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Cykloturistické značenie
English title Cyclo-touristic marking
Publication date 01. 04. 2015
Withdrawal date
ICS: 01.080
Triediaci znak: 01 8028
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/15
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 01 8028:2000-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje rozdelenie cykloturistických trás, stanovuje tvar, rozmery a farby prvkov cykloturistického značenia. Norma stanovuje základné princípy používania a umiestňovania cykloturistických značiek a prvkov cykloturistickej orientácie.Táto norma sa nevzťahuje na pásové značenie chodníkov a zón pre cyklistov v intraviláne miest a obcí v zmysle dopravného značenia. Po nich však môžu ísť súbežné cykloturistické trasy značené podľa tejto STN. Táto norma obsahuje informatívne prílohy A, B a C. V informatívnej prílohe A sa uvádzajú farby používané v cykloturistickom značení. V informatívnej prílohe B sa uvádzajú príklady zhotovenia niektorých cykloturistických informačných prvkov. V informatívnej prílohe C sa uvádzajú zásady obnovy cykloturistického značenia, evidencia a evidenčné čísla cykloturistických trás, správcovstvo cykloturistických trás.