Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 9001

STN EN ISO 9001

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 9001
Platnosť: Platná
Počet strán: 60
Jazyk:
SK/EN
Listinná verzia: 35,00€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,50€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35,00€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45,50€
Slovenský názov: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)
Anglický názov: Quality management systems. Requirements
Dátum vydania: 01. 02. 2016
Dátum zrušenia:
ICS: 03.120.10
Triediaci znak: 01 0320
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9001:2015, idt ISO 9001:2015
Vestník: 01/16
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *O1 V 07/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 9001:2009-02 (01 0320)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia: a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami. Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.