Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN/TR 17005

TNI CEN/TR 17005

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI CEN/TR 17005
Validity: Valid
Number of pages: 168
Language:
EN
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Prídavné kategórie environmentálnych vplyvov a indikátorov. Základné informácie a možnosti. Vyhodnotenie možnosti pridávania kategórií environmentálnych vplyvov a súvisiacich ukazovateľov a metódy výpočtu na posúdenie environmentálnych vlastností budov.
English title Sustainability of construction works - Additional environmental impact categories and indicators - Background information and possibilities - Evaluation of the possibility of adding environmental impact categories and related indicators and calculation methods for the assessment of the environmental performance of buildings
Release Date: 01. 04. 2017
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.99
Sorting character/National clasification code 73 0914
Level of incorporation: idt CEN/TR 17005:2016
Official Journal 03/17
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: