Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 62612/Zmena A11

STN EN 62612/Zmena A11

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 62612/Zmena A11
Platnosť: Valid
Pages 14
language
EN
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky
English title Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V Performance requirements
Publication date 01. 12. 2017
Withdrawal date
ICS: 29.140.01
Triediaci znak: 36 0292
Úroveň zapracovania: idt EN 62612:2013/A11:2017
Vestník: 11/17
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 62612 z novembra 2014 sa bez zmeny A11 môže používať do 20. 2. 2020.
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje prevádzkové požiadavky spolu so skúšobnými metódami a podmienkami požadovanými na preukázanie zhody svetelných zdrojov LED so zabudovanými prostriedkami na stabilnú činnosť, ktoré sú určené pre domácnosť a na podobné všeobecné osvetlenie s:menovitým príkonom do 60 W; menovitým striedavým napätím > 50 V do 250 V; päticami podľa IEC 62560.Tieto prevádzkové požiadavky dopĺňajú požiadavky na bezpečnosť podľa IEC 62560. Ak sa svetelné zdroje používajú na náhradné ciele, táto norma poskytuje len informácie o maximálnych obrysoch svetelných zdrojov. Požiadavky tejto normy sa týkajú typovej skúšky. Táto norma zahŕňa svetelné zdroje LED, ktoré zámerne vytvárajú biele svetlo, založené na anorganických LED. Odporúčania na skúšanie celej produkcie alebo dávky výrobkov sa pripravujú. Životnosť svetelných zdrojov LED je vo väčšine prípadov oveľa dlhšia ako praktické trvanie skúšok.