Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13501-4

STN EN 13501-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13501-4
Platnosť: Valid
Pages 28
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia
English title Fire classification of construction products and building elements. Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Publication date 01. 03. 2018
Withdrawal date
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0850
Úroveň zapracovania: idt EN 13501-4:2016
Vestník: 02/18
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 13501-4:2016-12 (92 0850)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 13501-4+A1 z marca 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2018.
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určuje postup na klasifikáciu prvkov zariadení na odvod splodín horenia na základe údajov zo skúšok požiarnej odolnosti v rozsahu oblasti priamej aplikácie podľa príslušnej skúšobnej metódy. Klasifikácia na základe rozšírenej aplikácie výsledkov skúšok je tiež predmetom tejto európskej normy. Táto európska norma pokrýva tieto výrobky: - potrubia na odvod splodín horenia; - klapky na riadenie pohybu dymu; - zábrany proti šíreniu splodín horenia; - zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s núteným odsávaním (ventilátory), vrátane pripojovacích prvkov; - zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním. Zoznam dokumentov obsahujúcich príslušné skúšobné metódy, ktoré sa vypracovali na tieto výrobky, sa uvádza v kapitole 2.