Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ISO 2394

STN P ISO 2394

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN P ISO 2394
Platnosť: Valid
Pages 122
language
EN
hard copy 35,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) without ability to print, with ability to copy 35,00€
c) with ability to print and copy 45,50€
Slovak title Všeobecné zásady spoľahlivosti konštrukcií
English title General principles on reliability for structures
Publication date 01. 05. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.080.01
Triediaci znak: 73 0021
Úroveň zapracovania: idt ISO 2394:2015
Vestník: 04/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je do vydania jej národnej prílohy určená na informáciu a overenie.
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje základ, založený na spoľahlivosti a rizikách, na rozhodovanie pri navrhovaní a posudzovaní konštrukcií tak na účely tvorby noriem, ako aj v kontexte špecifických projektov. Zásady uvedené v tejto medzinárodnej norme platia pre väčšinu budov, infraštruktúru a inžinierske stavby, bez ohľadu na účel ich používania alebo kombinácie použitých materiálov. V osobitných prípadoch potenciálne extrémnych dôsledkov poškodenia konštrukcie (napr. jadrové elektrárne alebo vrtné plošiny) sa pri aplikácii tejto medzinárodnej normy vyžadujú špecifické úpravy a riešenia konštrukčných detailov.Účelom tejto normy je poskytovať podklady technickým komisiám, ktoré zodpovedajú za tvorbu medzinárodných noriem, národných noriem alebo predpisov na zhotovovanie v súlade s daným zámerom a v súvislosti s konkrétnou krajinou. Všeobecné zásady možno použiť na navrhovanie kompletných konštrukcií (budov, mostov, priemyselných stavieb, atď.), konštrukčných prvkov a spojov tvoriacich konštrukcie a základy.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)