Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 17385

STN P CEN/TS 17385

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CEN/TS 17385
Validity: Valid
Number of pages: 27
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Metóda posudzovania stavu nehnuteľného majetku
English title Method for condition assessment of immobile constructed assets
Release Date: 01. 04. 2020
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 95 0110
Level of incorporation: idt CEN/TS 17385:2019
Official Journal 03/20
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do októbra 2021.
Subject of the standard: The document deals with the methodologies of condition assessment for all types of structures
Preview: Náhľad normy (PDF)