Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 17359

STN EN 17359

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 17359
Platnosť: Platná
Počet strán: 60
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 24,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21,96€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,72€
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Bioaerosóly a biologické látky. Odber vzoriek bioaerosólov a zachytávanie v kvapalinách. Impingerová metóda
Anglický názov: Stationary source emissions - Bioaerosols and biological agents - Sampling of bioaerosols and collection in liquids - Impingement method
Dátum vydania: 01. 01. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 13.040.20
Triediaci znak: 83 4801
Úroveň zapracovania: idt EN 17359:2020
Vestník: 12/20
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document contains specifications for active sampling of bioaerosols from exhaust air flowing through a defined cross-section of a stack. It defines general principles that have to be taken into account during an isokinetic sampling campaign for bioaerosols by bubbling the exhaust air through a specific impinger designed for emission measurements. In this document the application with culturable organisms is specified but the same principle might be applicable for non-cultural based methods (e.g. molecular and/or enzyme-based methods). The impinger is designed to allow a sample volume flow of 1 m3/h to 1,8 m3/h, or 16 l/min to 30 l/min, respectively, and has been tested with regard to various microorganisms within broad concentration ranges [1; 2; 3; 4]
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)