Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 17510

STN P CEN/TS 17510

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 17510
Platnosť: Platná
Počet strán: 12
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Materiály získané po ukončení životnosti pneumatík. Stanovenie špecifického povrchu práškov. Metóda založená na adsorpcii kryptónu
Anglický názov: Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption
Dátum vydania: 01. 01. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 13.030.50, 83.160.01
Triediaci znak: 63 1031
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17510:2020
Vestník: 12/20
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do októbra 2022.
Predmet normy: This document specifies a method for the determination of low specific surface area of powders ELTs rubber by measuring the amount of physically adsorbed krypton gas and applying the theoretical multipoint Brunauer, Emmett and Teller (BET) method. This document defines a specific method for powders taking into account that, in order to obtain an accurate value of specific surface area, a representative sample of the material to be tested is taken according to the principle that every particle of the sample that represents the lot have an equal probability of being included in the sample.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)