Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11925-2

STN EN ISO 11925-2

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 11925-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 32
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňa. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2020)
Anglický názov: Reaction to fire tests. Ignitability of products subjected to direct impingement of flame. Part 2: Single-flame source test
Dátum vydania: 01. 02. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0832
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11925-2:2020, idt ISO 11925-2:2020
Vestník: 01/21
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11925-2:2020-07 (92 0211)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje skúšobnú metódu na stanovenie zapáliteľnosti výrobkov priamym pôsobením malého plameňa s nulovou radiáciou pri použití zvislo orientovaných skúšobných vzoriek. Informácie o presnosti skúšobnej metódy sú uvedené v prílohe A (informatívnej). Informácie o skúšaní výrobkov na konečné použitie, ktoré nie sú prevažne rovinné, sú uvedené v prílohe B (normatívnej). Informácie o skúšaní perforovaných výrobkov na konečné použitie sú uvedené v prílohe C (normatívnej).
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)