Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ISO/TS 22375

STN P ISO/TS 22375

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P ISO/TS 22375
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
EN
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Bezpečnosť a odolnosť. Návod na proces hodnotenia zložitosti
English title Security and resilience. Guidelines for complexity assessment process
Release Date: 01. 05. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 97 4108
Level of incorporation: idt ISO/TS 22375:2018
Official Journal 04/21
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky bolo možné zasielať ÚNMS SR do októbra 2020.
Subject of the standard: Zložitosť je základnou vlastnosťou mnohých systémov. Prevádzka systémov vyžaduje primeranú úroveň zložitosti, ale vysoký stupeň zložitosti môže systém oslabiť, najmä v turbulentných časoch. Vysoká zložitosť systému by mohla byť prekážkou bezpečnosti, odolnosti, účinnosti a efektívnosti všetkých organizácií. Keď sa organizačné systémy, produkty, procesy, technológie, organizačné štruktúry a zmluvy stanú zložitejšími, organizácie nemusia venovať dostatočnú pozornosť zavedeniu a rozšíreniu zložitejších a menej bezpečných systémov, ktoré sa potom stanú neudržateľnými a stratia svoju integritu.
Preview: Náhľad normy (PDF)