Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 17606

STN P CEN/TS 17606

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 17606
Platnosť: Platná
Počet strán: 16
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Inštalácia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel obsahujúcich horľavé chladivá, doplňujúce existujúce normy
Anglický názov: Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
Dátum vydania: 01. 08. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 23.080, 27.200, 91.140.30
Triediaci znak: 14 0650
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17606:2021
Vestník: 07/21
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 28. 2. 2023.
Predmet normy: This document provides technical information for the installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, in particular from class A3, complementing existing standards. The term "refrigerating system" used in this document includes air conditioners and heat pumps. Refrigerants from toxicity class B are excluded from this scope. This document includes risk mitigation measures not yet addressed in existing standards for specific refrigerant classes, or not fully reflecting the state of the art, and establishes complementary technical specifications related to the installation of equipment. The following aspects are considered: - explosive atmosphere workplace and equipment; NOTE Further information can be found in Directive 99/92/EC (ATEX Workplace Directive) and Directive 2014/34/EU (ATEX Equipment Directive)
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)